การสืบสวน กรณี ขบวนการลักลอบ ซื้อ หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากสัตว์(ขาและปีกไก่)ที่ยังมิได้เสียภาษีอากรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2566 11:16 น. ปรับรุง: 15 มี.ค. 2566 16:49 น. เปิดอ่าน 2080 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ การสืบสวน กรณี ขบวนการลักลอบ ซื้อและ/หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากสัตว์(ขาและปีกไก่)ที่ยังมิได้เสียภาษีอากรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ