แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2566 17:40 น. ปรับรุง: 21 ก.พ. 2566 17:43 น. เปิดอ่าน 2706 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง