รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

เผยแพร่: 2 ธ.ค. 2565 13:36 น. ปรับรุง: 2 ธ.ค. 2565 13:38 น. เปิดอ่าน 347 ครั้ง  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม