รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2565 11:23 น. ปรับรุง: 10 ต.ค. 2565 11:23 น. เปิดอ่าน 2534 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง