รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่: 8 เม.ย. 2566 9:23 น. ปรับรุง: 8 เม.ย. 2566 9:49 น. เปิดอ่าน 2474 ครั้ง  
 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ