DSI ส่งสำนวนการสอบสวนคดีฟอกเงินเกี่ยวกับการทุจริตปล่อยเงินกู้กลุ่มธุรกิจกฤษฎามหานคร เพิ่มเติม

25 กรกฎาคม 2561 11:19 น. เปิดอ่าน 5671 ครั้ง  
 

"DSI ส่งสำนวนการสอบสวนคดีฟอกเงินเกี่ยวกับการทุจริตปล่อยเงินกู้กลุ่มธุรกิจกฤษฎามหานคร เพิ่มเติม" 

 

                   ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวนดำเนินคดีความผิดในส่วนการฟอกเงินที่เกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบ ของผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กลุ่มธุรกิจในเครือกฤษฎามหานครเป็นคดีพิเศษที่ 36/2550 โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและอัยการร่วมสอบสวน มีการดำเนินคดีกับบุคคลและนิติบุคคล จำนวน 13 ราย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสรุปสำนวนการสอบสวนส่งไปยังพนักงานอัยการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น

                   เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีหนังสือกล่าวโทษขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาดำเนินคดีอาญากับนางเกศินี จิปิภพ นางกาญจนาภา หงษ์เหิน นายวันชัย หงษ์เหิน และนายพานทองแท้ ชินวัตร รวม 4 คน ในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติมด้วย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพิเศษที่ 36/2550 มีความคืบหน้า ไปมาก จึงแยกกรณีดังกล่าวโดยรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 บัดนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นทางคดีในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้ว และในวันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) จึงส่งความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวน และตัวผู้ถูกกล่าวหาไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                   อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวน กรณีที่มีบุคคลอื่น ได้รับเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการอนุมัติสินเชื่อของผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด  (มหาชน) โดยมิชอบด้วยว่าเป็นความผิดอาญาหรือไม่นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้กองคดีการเงิน การธนาคารและการฟอกเงิน เป็นผู้ดำเนินการ โดยเป็นสำนวนสืบสวนที่ 253/2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่มีจำนวนมาก และมีความคืบหน้าไปมากแล้ว จึงได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

 

                   จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

 

 

                                                                         คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

                                                                            25 กรกฎาคม 2561

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ