DSI ดำเนินคดีฟอกเงินกับเครือข่ายวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม

เผยแพร่: 29 ส.ค. 2561 9:45 น. ปรับรุง: 29 ส.ค. 2561 9:45 น. เปิดอ่าน 4073 ครั้ง  
 

DSI ดำเนินคดีฟอกเงินกับเครือข่ายวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม

สืบเนื่องจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก
ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่มีการหลอกลวงให้ประชาชนนำเงินมาฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง และเมื่อประชาชนหลงเชื่อและได้นำเงินมาฝากแล้วได้มีการกระทำการทุจริต
ในสหกรณ์และมีการนำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไปโดยไม่ชอบ
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อเนื่องอีกหลายคดี รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายที่ได้สรุปสำนวนส่งสำนักงานอัยการคดีพิเศษและอัยการคดีพิเศษได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนขยายผลต่อกับเครือข่ายวัดพระธรรมกายที่ได้รับเงินจากการที่นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร ทุจริตสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด มาที่กลุ่มบุคคล
ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้มีการนำเงินไปซื้อที่ดินทั่วประเทศ โดยได้รับเป็นคดีพิเศษที่
21/2560 ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 146/2556 ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ.
2547 ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร กับพวก ได้มีการทุจริตสั่งจ่ายเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แล้วเบิกเป็นเงินสดโอนไปเข้าบัญชีพระสงฆ์หลายรูป และกลุ่มพระสงฆ์ ที่ได้รับเงิน ได้นำเงินไปซื้อที่ดินและจัดสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมและธุดงคสถานในเครือข่ายวัดพระธรรมกายหลายแห่ง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิจิตร และจังหวัดชุมพร ซึ่งที่ดินที่ซื้อนั้นยังพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นชื่อของนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร และชื่อบุคคลธรรมดา อันจะเป็นการสะดวก หากจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในภายหน้า รวมความเสียหายรวมทั้งสิ้น 173,120,000 บาท

ขณะนี้คดีพิเศษที่ 21/2560 ได้สืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 6 คน ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน และพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป โดยจะนัดส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันศุกร์
ที่ 24 กันยายน
2561 นี้ ส่วนกรณีอื่นๆ จะได้เร่งรัดดำเนินคดีต่อไป

 

****************************************************************

 

 

แชทกับวานหน่อย