ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 28 เม.ย. 2566 16:46 น. ปรับรุง: 2 พ.ค. 2566 14:22 น. เปิดอ่าน 2301 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ