อธิบดี DSI ได้รับเกียรติร่วมกล่าวเปิดการประชุม Regional Workshop on Investigative Interviewing

เผยแพร่: 9 พ.ค. 2566 15:13 น. ปรับรุง: 11 พ.ค. 2566 14:43 น. เปิดอ่าน 800 ครั้ง   EN
 

อธิบดี DSI ได้รับเกียรติร่วมกล่าวเปิดการประชุม
Regional Workshop on Investigative Interviewing

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุม Learning Studio 1 ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Investigative Interviewing   ร่วมกับ ดร.พิเศษ  สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  คุณ Julien Garsany  ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  คุณ Astrid  Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และพันตำรวจเอก พีรวุฒิ  ปฤษณารุณ  ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ร่วมจัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) และศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม 
ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เริ่มจัดการฝึกอบรมหลักการสัมภาษณ์ตามหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ในการจัดการฝึกอบรมมาอย่างเนื่อง


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ