DSI ชี้แจง กรณีปรากฏคลิปวีดีโอและข้อความอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์

14 สิงหาคม 2563 15:23 น. เปิดอ่าน 1119 ครั้ง  
 

DSI ชี้แจง กรณีปรากฏคลิปวีดีโอและข้อความอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์

ตามที่ปรากฏคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งมีข้อความบรรยายคลิปวีดีโอดังกล่าวว่า “หวิดวางมวย วินาที DSI บุกจับ แต่ไม่มีหมายจับ” และทาง YouTube ซึ่งมีข้อความบรรยายคลิปวีดีโอว่า “หวิดวางมวย ตร.บุกจับเมธี อดีตดารา” นั้น


กรณีดังกล่าว พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสะกดรอยและจับกุม และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว จึงขอชี้แจงต่อสาธารณชน ดังนี้


กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการกระทำความผิดทางอาญา กรณีก่อการร้าย การขู่บังคับให้รัฐบาลกระทำการใดๆ การทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกระทำต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการ อันเกี่ยวกับการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไปในราชอาณาจักร รวมถึงความผิดที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกัน เป็นคดีพิเศษ ต่อมา ได้มีการแยกเลขคดีออกมาดำเนินการ โดยเฉพาะ คดีที่เกี่ยวกับการลักเอาอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 เป็นคดีพิเศษที่ 68/2553 จากนั้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 68/2553 พร้อมตัวผู้ต้องหา ไปยังสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาสองราย ต่อมา พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง นายเมธี อมรวุฒิกุล หรือนายณชิต อำนาจเดชานนท์ ผู้ต้องหาที่ 1 แต่เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่มาพบพนักงานอัยการตามนัด พนักงานอัยการจึงมีหนังสือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวมาฟ้องภายในอายุความ 10 ปี ต่อมาพนักงานอัยการ
มีหนังสือขอแก้ไขเป็นภายในอายุความ 20 ปี นับแต่วันที่ 10 เมษายน 2553 (ครบขาดอายุความ 10 เมษายน 2573) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ยื่นคำร้องเพื่อขอออกหมายจับต่อศาลอาญา และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาตามคำร้อง ในความผิดฐานร่วมกันรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และโดยไม่มีเหตุสมควร ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 55, มาตรา 78, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91 ตามหมายจับศาลอาญาที่ 47/2563 โดยยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้ไขอายุความเป็น 20 ปี ตามคำสั่งของพนักงานอัยการแล้ว และสำเนาให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และได้นำสำเนาหมายจับของศาลที่รับโทรสารจากพนักงานสอบสวน จับกุมนายเมธี อมรวุฒิกุล หรือนายณชิต อำนาจเดชานนท์ ผู้ต้องหาที่ 1 ตามหมายจับศาลอาญาดังกล่าวและส่งตัวผู้ต้องหาไปให้พนักงานอัยการ พร้อมนำตัวไปฟ้องที่ศาลอาญาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 แล้ว


กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอชี้แจงต่อสาธารณชนว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษข้างต้น เป็นการดำเนินการจับกุมตามขั้นตอนของกฎหมาย และมีหมายจับของศาล รวมทั้งยังไม่ขาดอายุความตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้อธิบายข้อเท็จจริงให้ผู้ต้องหาทราบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาติดต่อทนายความด้วยตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าวอาจเกิดจากการไม่เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่ออธิบายให้ผู้ต้องหาทราบเพิ่มเติมต่อไป และผู้ต้องหายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป


จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
14 สิงหาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ