DSI ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ประเทศไทย และองค์กรเอกชน Village Focus International (VFI) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินคดีการค้ามนุษย์

เผยแพร่: 23 เม.ย. 2567 15:16 น. ปรับรุง: 24 เม.ย. 2567 14:40 น. เปิดอ่าน 153 ครั้ง   EN
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.30น. – 12.00 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีการค้ามนุษย์ โดย พ.ต.ต.อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ประเทศไทย และองค์กรเอกชน Village Focus International (VFI) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย นางสาวกาญจนา 

อัครชาติ เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน

ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยวัตถุประสงค์ของการดูงาน เพื่อนำเสนอภารกิจและวิธีการดำเนินงานในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ