DSI ตรวจค้นห้องพักบุคคล แอบอ้างประกาศขายหน้ากากอนามัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่: 16 พ.ค. 2563 11:00 น. ปรับรุง: 18 พ.ค. 2563 13:27 น. เปิดอ่าน 2196 ครั้ง  
 

DSI ตรวจค้นห้องพักบุคคล แอบอ้างประกาศขายหน้ากากอนามัย

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19)” และเปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเพื่อเฝ้าระวังอาชญากรรมที่ซ้ำเติมประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) จึงได้ดำเนินการสืบสวน กรณี นายทัศนะ ทองนาท ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ค ชื่อ ทัศนะ ทองนาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพี่อประกาศขายหน้ากากอนามัยซึ่งอ้างว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนส่งมาช่วยเหลือประเทศไทย โดยมีผู้สนใจและสอบถามเกี่ยวกับที่มาของหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ต่อมา นายทัศนะฯ ได้ลบโพสต์ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหน้ากากอนามัยที่นายทัศนะฯ ประกาศขาย เป็นคนละประเภทกับหน้ากากอนามัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนส่งมาช่วยประเทศไทย

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และคณะพนักงานสืบสวน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 นำโดย พันตำรวจโท กล้าหาญ คล่องพยาบาล เข้าทำการตรวจค้นห้องเช่า เลขที่ 21/11 หมู่ที่ 9 ห้อง A4 ซอยทุ่มกลม-ตาลหมัน 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นห้องพักของนายทัศนะฯ จากการตรวจค้นไม่พบหน้ากากอนามัยที่นายทัศนะฯ ได้ประกาศขายในเฟซบุ๊ก แต่พบโทรศัพท์มือถือซึ่งนายทัศนะฯ ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อประกาศขายหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 คณะพนักงานสืบสวนจึงได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าว เพราะพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ หากมีข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม สามารถแจ้งมายัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์ https://register.dsi.go.th/CaseControlledProducts หรือ QR Code ที่ปรากฏในข่าวนี้ หรือ โทรสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

 

************************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ