รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้ DSI ตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยเกิด Naked Short Selling หุ้น SABUY ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดทุน

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2566 8:46 น. ปรับรุง: 19 ธ.ค. 2566 10:03 น. เปิดอ่าน 723 ครั้ง  
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้ DSI ตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัย

เกิด Naked Short Selling หุ้น SABUY 

ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดทุน


วันนี้ (18 ธันวาคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อชี้แจงและยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการ Naked Short Selling หุ้น SABUY ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยใช้หุ้นที่อยู่กับผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian Account) รายหนึ่ง เป็นเหตุให้บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย ประมาณ 25,000 คน อาจได้รับความเสียหาย โดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน และพันตำรวจโท อนุรักษ์  โรจนนิรันดร์กิจ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมรับฟังข้อเท็จจริง

ภายหลังการชี้แจงข้อเท็จจริง นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่ง พันตำรวจเอก ทวี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประสานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งมอบหมายปลัดกระทรวงยุติธรรม อำนวยความยุติธรรมตามหน้าที่และอำนาจ “เรื่องนี้เป็นการขอให้ตรวจสอบ ไม่ได้กล่าวหาใคร แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดหุ้นไทย รวมทั้งไม่ให้ผลกระทบทางลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องต่ไป”  พันตำรวจเอก ทวี กล่าวเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ