DSI - ทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมา ถูกบังคับใช้แรงงานก่อสร้างในจังหวัดปราจีนบุรี

เผยแพร่: 23 เม.ย. 2563 11:02 น. ปรับรุง: 23 เม.ย. 2563 12:00 น. เปิดอ่าน 2641 ครั้ง  
 

DSI - ทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมาถูกบังคับใช้แรงงานก่อสร้างในจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ และ พันตำรวจตรี นิมิตร พรหมมา ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 1 กองคดีการค้ามนุษย์ ร่วมกับแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าทำการตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทยว่า มีนายหน้าชาวเมียนมาทำการชักชวนชาวเมียนมาจำนวนหนึ่ง ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานชายจะได้รับค่าแรงจำนวน 350 บาทต่อวัน ส่วนแรงงานหญิงจะได้รับค่าแรงจำนวน 330 บาทต่อวัน โดยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านจุดผ่านแดนทิกิ ซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายหน้าได้กักขังแรงงานดังกล่าวเพื่อมิให้หลบหนี​ พร้อมข่มขู่ฆ่าหากหลบหนี จากนั้นจึงนำแรงงานกลุ่มดังกล่าว มาเป็นแรงงานก่อสร้างที่บริเวณ หมู่ 13 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบแรงงานชาวเมียนมา รวมจำนวน 9 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 3 คน ซึ่งถูกบังคับใช้แรงงานตามที่แจ้งจริง และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในการนี้ กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะนำแรงงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย ซึ่งหากพบว่าเป็นผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และหากเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะดำเนินการขออนุมัติเพื่อรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

 

********************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ