DSI ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีข้อพิพาทวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)

เผยแพร่: 19 มี.ค. 2564 9:44 น. ปรับรุง: 19 เม.ย. 2564 16:17 น. เปิดอ่าน 2173 ครั้ง   EN
 

DSI ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีข้อพิพาทวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)

เมื่ออวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อพิพาทวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สภ.โพทะเล ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด (แกนนำ) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับข้อพิพาทกับ รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) เพื่อพิจารณาข้อมูลและสำนวนคดี ในการหาข้อยุติแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 


คณะทำงานได้ทำการเก็บข้อมูลจากชาวบ้านและรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ที่เกิดข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยฝ่ายชาวบ้าน ซึ่งมี นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด เป็นแกนนำ มีข้อร้องเรียน สรุปได้ 4 ข้อ ดังนี้ 1.การขอความช่วยเหลือในเรื่องการถูกดำเนินคดี 2.การแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน แทนองค์เก่า 3.การตรวจสอบรายได้ของทางวัด และ 4.ปัญหาชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์กับทางวัดได้ 

ด้านรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้ชี้แจงข้อมูลกับทางคณะทำงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวว่า การดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ตามที่เจ้าคณะตำบลมีอำนาจแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งการบริหารจัดการวัดจึงเป็นหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาส โดยเรื่องรายรับรายจ่ายของวัดหิรัญญาราม ได้มีการปิดป้ายประกาศให้ประชาชนและชาวบ้านได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว และทางวัดไม่ได้มีการปิดกั้น ห้ามชาวบ้านประกอบศาสนกิจภายในวัดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของทางวัดหิรัญญาราม 


ทั้งนี้ พันตำรวจโท สุภัทธ์ ฯ กล่าวว่า จากกรณีปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะเปิดเวทีรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติของประเด็นข้อพิพาท ฯ ซึ่งคณะทำงานได้มีมติการประชุมหารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ กรณี นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรม ว่า เห็นควรให้แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองต่อไป และนัดประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง

************************************************

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ