DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมเครือข่ายขอทาน ย่านตลาดบางแค

12 พฤศจิกายน 2563 9:23 น. เปิดอ่าน 505 ครั้ง  
 

DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จับกุมเครือข่ายขอทาน ย่านตลาดบางแค

             กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายวิญญู  มธุโรรส ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2 พร้อมคณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 239/2563 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ศันสนะ แก้วทับทิม รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ 1 และพันตำรวจตรี อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ 2 ร่วมกับ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองต่อต้านการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ดำเนินการจับกุมเครือข่ายขอทาน บริเวณตลาดบางแค จำนวน 5 ราย เป็นหญิงชาวไทย 1 ราย หญิงชาวกัมพูชา 3 ราย และชายชาวกัมพูชา 1 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

             โดยหญิงชาวกัมพูชาจำนวน 2 ราย ได้นำเด็กมาเพื่อขอทานด้วย ทั้งนี้ หญิงชาวกัมพูชารายแรกอ้างว่าเด็กชายทั้ง 2 รายเป็นบุตรของตนเอง และหญิงชาวกัมพูชาอีกราย อ้างว่าเด็กหญิง 1 ราย เป็นหลานของตนเองและตนเองเป็นย่าแท้ๆ ของเด็กรายดังกล่าว 
ผลการบูรณาการร่วมกันดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่า อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์จำนวน 2 ราย จึงส่งตัวเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจดีเอ็นเอ และซักถามอย่างละเอียด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม คณะพนักงานสืบสวน ส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2 กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้ประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
              กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งเตือนประชาชนที่มีจิตเมตตาในการให้ทาน ขอให้ดูความเหมาะสมและใช้ดุลยพินิจพิจารณาก่อนว่า เป็นขอทานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ เช่น วงดนตรีคนตาบอดของมูลนิธิต่าง ๆ หรือเป็นขอทานที่มีการแสดงเท่านั้น และหากพบเห็นขอทานที่มีการอุ้มเด็กมาขอทาน ขอให้หยุดให้เงินเพียงเพราะสงสาร เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขอทานอุ้มเด็กเพิ่มมากขึ้น และหากพบเห็นกลุ่มขอทานที่มีการนำเด็กหรือคนพิการมาแสวงหาผลประโยชน์จากการขอทาน โดยการเรียกความสงสาร โปรดแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าตรวจสอบ หรือให้การช่วยเหลือโดยด่วน 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ