รองอธิบดีดีเอสไอ ให้สัมภาษณ์ O.U.R. กรณี การค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

6 มกราคม 2564 12:57 น. เปิดอ่าน 131 ครั้ง   EN
 

รองอธิบดีดีเอสไอ ให้สัมภาษณ์ O.U.R. กรณี การค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แก่องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (Operation Underground Railroad – O.U.R.) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนต่างประเทศที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ของไทย ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ ได้แนะนำบทบาทและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมพิเศษ โดยเฉพาะกรณีการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นอาชญากรรมที่นานาประเทศให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสืบสวนสอบสวนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ และแนวการดำเนินงานโดยเน้นเหยื่อเป็นศูนย์กลาง (victim-centered approach) เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันในการปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างมีประสิทธิผล อันจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ต่อไป