DSI บูรณาการหลายหน่วยงาน เข้าตรวจค้นโรงโม่หินศิลาทวีโชค ในพื้นที่เพชรบูรณ์

เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2563 10:26 น. ปรับรุง: 15 มิ.ย. 2563 10:36 น. เปิดอ่าน 4321 ครั้ง  
 

DSI บูรณาการหลายหน่วยงาน เข้าตรวจค้นโรงโม่หินศิลาทวีโชค ในพื้นที่เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 นำโดย นายสมพร  ทิพยโสตนัยนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 6 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน, หน.ชป.ศปป.4 กอ.รมน. (ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4), หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ชนแดน, ฝ่ายปกครองอำเภอชนแดน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร นำหมายค้นศาลจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ 67/2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทำการตรวจค้นโรงโม่หินของบริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 3060 บ้านดงขุย-วังชนาน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่มีหนังสือร้องเรียน โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้เป็นเรื่องสืบสวนที่ 231/2562 เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน เหมืองแร่ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจค้นพื้นที่ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  

การตรวจค้นพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวพร้อมหมายค้น แจ้งกับ นายอดุลย์ วงค์คำ ตำแหน่งวิศวกรของโรงโม่หินบริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย สอนเนย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ชี้แนวเขตพื้นที่ประทานบัตร, พื้นที่ตามเอกสารสิทธิที่ขอตั้งโรงงาน และพื้นที่ยึดถือครอบครองของโรงโม่ฯ ซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงานพบเอกสารสิทธิที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 3 แปลง ได้แก่ น.ส.3 ก. เลขที่ 3932 ,น.ส.3 ก. เลขที่ 3789 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 3804 โดยเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ทั้ง 3 แปลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุญาตให้เป็นที่ตั้งโรงงาน ผลการตรวจสอบพบว่า มี น.ส.3 ก. เลขที่ 3804 เป็นที่ตั้งโรงงาน แต่ น.ส.3 ก. เลขที่ 3932 และเลขที่ 3789 ไม่ได้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานแต่อย่างใด และพบร่องรอยน่าเชื่อว่าเป็นบริเวณที่ทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร และบางพื้นที่พบว่า ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แต่ในแปลงประทานบัตรดังกล่าวมีการทำเหมืองหินไปแล้ว จึงร่วมกันพิจารณา และดำเนินการจับค่าพิกัดด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) บริเวณที่บุกรุกเปิดป่าใหม่ แผ้วถางพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพเป็นป่า และการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ โดยรังวัด และขึ้นรูปแปลง คำนวณพื้นที่ได้จำนวน 337- 2-40 ไร่ อันน่าเชื่อว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่า  เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" และมาตรา 72 ตรี เหตุเกิดในเขตป่าท้องที่บ้านโป่งนกแก้ว หมู่ 7 ตำบลตะกุดไร และบ้านเขาบ่อทอง หมู่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้บริษัท ศิลาทวีโชคฯ ผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 25593/15456 เลขที่ 25594/15457 หยุดการทำเหมืองแร่ทันที จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 


ผลการดำเนินการตรวจค้นโรงโม่หินของ บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 3060 บ้านดงขุย-วังชนาน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 337-2-40 ไร่ ในเบื้องต้นยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ จึงได้นำเรื่องไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดงขุย เพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด และผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นการสนธิกำลังของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ อันเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกประการหนึ่ง

************************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ