DSI ชี้แจง ความเห็นแย้งกรณีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์ และพวกในคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 17:33 น. ปรับรุง: 29 ม.ค. 2563 17:33 น. เปิดอ่าน 3112 ครั้ง  
 

DSI ชี้แจง ความเห็นแย้งกรณีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์ และพวกในคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ

ตามที่ ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆ ว่า ชุดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 13/2562 กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ได้สรุปความเห็นเพื่อแย้งความเห็นของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ซึ่งสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวก จำนวน 6 ประเด็น เพื่อเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาความเห็นเป็นที่สุด นั้น


กรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกองบริหารคดีพิเศษ ในการพิจารณาสำนวนการสอบสวนชั้นความเห็นแย้ง ไม่ใช่หน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยสำนวนยังอยู่ในกระบวนการตรวจเอกสารสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการ โดยยังมิได้สรุปประเด็นหรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใด จึงไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวใด ทั้งนี้ ในการพิจารณาชั้นความเห็นแย้งจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและใข้ระยะเวลาในการพิจารณา ดังที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงต่อสาธารณชนไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริง 

 


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
29 มกราคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ