DSI จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานบริหารอำนวยการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2566 16:09 น. ปรับรุง: 29 พ.ย. 2566 16:09 น. เปิดอ่าน 711 ครั้ง  
 

DSI จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานบริหารอำนวยการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

       
         ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานบริหารอำนวยการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทร์วรีย์ กระดาษ ผู้อำนวยการกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ และนางสาวฉวีวรรณ ศรีใส พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเบิกค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ชิดชนก สาครเย็น ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมคณะ และผู้แทนจากกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การฝึกพิมพ์ลายนิ้วมือในงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ในงานอำนวยการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
จัดโดย ส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ