ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เผยแพร่: 28 พ.ค. 2567 17:09 น. ปรับรุง: 28 พ.ค. 2567 17:12 น. เปิดอ่าน 1233 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ