ประกาศ เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การนำข้อมูลความลับหรือข้อมูลสำคัญในคดีพิเศษที่อยู่ในความครอบครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ตนเองหรือพวกพ้อง

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2567 16:58 น. ปรับรุง: 21 มี.ค. 2567 14:35 น. เปิดอ่าน 438 ครั้ง   EN
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ