กลุ่มงานจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2566 11:53 น. ปรับรุง: 18 เม.ย. 2567 17:40 น. เปิดอ่าน 2186 ครั้ง  
 


รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มงานจริยธรรม มีดังนี้

  1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
  3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. องค์กรคุณธรรม
  6. สื่อประชาสัมพันธ์
  7. ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ