รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

เผยแพร่: 2 พ.ย. 2566 16:27 น. ปรับรุง: 20 ธ.ค. 2566 15:39 น. เปิดอ่าน 1574 ครั้ง  
 

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม​

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงวันที่ 26 ต.ค. 2566


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ