รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่: 5 ต.ค. 2566 15:15 น. ปรับรุง: 5 ต.ค. 2566 15:17 น. เปิดอ่าน 517 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ