DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา กรณีชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ชื่อ UAGTrade

เผยแพร่: 9 ก.พ. 2567 17:20 น. ปรับรุง: 14 ก.พ. 2567 11:32 น. เปิดอ่าน 840 ครั้ง  
 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 นำสำนวนสอบสวน พร้อมตัวผู้ต้องหาคดีพิเศษที่ 75/2563 กรณีการชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ชื่อ UAGTrade กับบริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด ต่อมาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้ เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย โดยในคดีนี้มีผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิน 214 คน มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน 289,564,004.42 บาท (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)

​            คดีนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว พบผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำความผิด จำนวน 8 ราย เป็นการกระทำความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ “ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคลและบุคคล รวมจำนวน 8 ราย และได้นำส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เรียบร้อยแล้ว

            คดีนี้เป็นคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ