DSI ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับมอบหลักฐาน เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคถลาง

15 กันยายน 2563 18:01 น. เปิดอ่าน 1168 ครั้ง  
 

DSI ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับมอบหลักฐาน เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคถลาง

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และนายภัทรพล จิ๋วหนองโพธิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรภาคใต้ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับมอบเอกสารการจัดตั้งวิทยาลัยและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้วิทยาลัยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน จากนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามคำร้องทุกข์ โดยมีนายจำรูญ เกิดดำ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่อ่าวไทย-อันดามัน เป็นสักขีพยาน

           กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต มีหนังสือร้องทุกข์มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีมีเอกชนบุกรุกพื้นที่วิทยาลัยกว่า 100 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว กรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2540 เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตแห่งที่ 2 (วิทยาลัยเทคนิคถลาง) จำนวนเนื้อที่ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2540 - 22 มกราคม 2570 ซึ่งปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคถลางได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 40 ไร่ โดยมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานวิทยาลัย อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 100 ไร่เศษ อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีมูลค่าที่ดินประมาณ 15 - 33 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งหากปล่อยให้บุคคล หรือนายทุน บุกรุกเพื่อประโยชน์ส่วนตัว อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อรัฐได้

           จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัย มีสภาพเป็นพื้นที่เนินสูง มีความลาดชันซึ่งคาดว่าเกิน 35% สภาพเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ และมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ สามารถมองเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคถลางมีการปักเขตทำแนวรั้วลวดหนามทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 และจากการเดินสำรวจพบว่าผู้บุกรุกได้มีการนำเสาปูนมาทำเป็นแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งมีการสร้างขนำอยู่ในพื้นที่อีกด้วย

           นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น เชื่อว่ามีการจัดทำเอกสารแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่าไม้ (แบบ ทป.4) ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการกรมป่าไม้ และเชื่อว่าการจัดทำเอกสารดังกล่าวน่าจะมีการทำขึ้นโดยพลการ ตลอดจนพบว่ามีขบวนการที่มีความซับซ้อน
อันอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ