โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมของกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. 2556

22 กรกฎาคม 2557 19:57 น. เปิดอ่าน 346 ครั้ง  
 

วันเริ่มต้นรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

สิ้นสุดการรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

- ทางไปรษณีย์ ส่งถึงประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 หมุ่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (วงเล็บมุมซองเรื่องเสนอและวิจารณ์ TOR กระสุนปืน)

- โทรศัพท์ 028319888 ต่อ 1353  โทรสาร 029759888

- E-Mail : procurement@dsi.go.th

เว็บไซต์ www.dsi.go.th, www.gprocurement.go.th

 

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ