แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2564 9:59 น. ปรับรุง: 23 ธ.ค. 2564 9:59 น. เปิดอ่าน 2158 ครั้ง  
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ