เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 85 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 พฤศจิกายน 2563 19:17 น. เปิดอ่าน 62 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 85 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ