สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2565 16:35 น. ปรับรุง: 23 พ.ย. 2565 16:35 น. เปิดอ่าน 419 ครั้ง  
 

สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แชทกับวานหน่อย