ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุปฏิบัติการแบบ Digital/analog UHF H/T พร้อมจอแสดงผลและระบบควบคุมการปฏิบัติแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2563 16:02 น. เปิดอ่าน 17 ครั้ง  
 

ประชาวิจารณ์ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ