ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาวัสดุยุทธภัณฑ์ (ประเภทกระสุนปืน จำนวน 1 รายการ) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

9 กรกฎาคม 2557 12:21 น. เปิดอ่าน 445 ครั้ง  
 

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดหาวัสดุยุทธภัณฑ์ (ประเภทกระสุนปืน จำนวน 1 รายการ) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว รายละเอีย ดังนี้

วันเริ่มต้นรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สิ้นสุดการรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

- ทางไปรษณีย์ ส่งถึงประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พ.ต.ท.เฉลิม ปิยรัตนเสถียร ส่วนควบคุมและรักษาของกลาง สำนักปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขที่ 128 หมุ่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (วงเล็บมุมซองเรื่องเสนอและวิจารณ์ TOR กระสุนปืน)

- โทรศัพท์ 028319888 ต่อ 1238 หรือ 081-9170691 โทรสาร 029759819

- E-Mail : procurement@dsi.go.th

เว็บไซต์ www.dsi.go.th, www.gprocurement.go.th

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ