รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 ตุลาคม 2562 11:30 น. เปิดอ่าน 843 ครั้ง  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง