รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564)

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2564 16:57 น. ปรับรุง: 30 ก.ย. 2564 16:59 น. เปิดอ่าน 838 ครั้ง  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564)

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย