รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562)

26 กันยายน 2562 10:49 น. เปิดอ่าน 430 ครั้ง  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562) 

รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ