มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

24 ธันวาคม 2556 11:38 น. เปิดอ่าน 1042 ครั้ง  
 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ