ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

11 กุมภาพันธ์ 2564 10:13 น. เปิดอ่าน 4338 ครั้ง  
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ