ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ รวม 24 อัน

24 พฤศจิกายน 2564 14:04 น. เปิดอ่าน 16 ครั้ง  
 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ รวม 24 อัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ