ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation และ Notebook พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 3 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤศจิกายน 2562 13:48 น. เปิดอ่าน 356 ครั้ง  
 

ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation และ Notebook  พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 3 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ