การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557)

11 มิถุนายน 2557 15:13 น. เปิดอ่าน 222 ครั้ง  
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557)

๑.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๒.รายละเอียดตัวชี้วัด(เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒)

๓.ปฏิทินการดำเนินงาน(เอกสารหมายเลข๓)