รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

published: 14/9/2565 16:24:14 updated: 14/9/2565 16:28:20 22580 views   TH
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

1. รายละเอียดประกาศ

2. ใบสมัคร ตำแหน่ง นิติกร

3. ใบสมัคร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Documents related

Lasted Post

Related Post