สถิติคดีพิเศษ
 
สืบสวน 3,885
สอบสวน 3,318
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1,046