DSI ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

published: 18/5/2566 11:47:37 updated: 18/5/2566 11:47:37 894 views   TH
 

DSI ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ  ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน สังกัด กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในทุกมิติ และเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษา วิจัย ในประเด็นด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรได้รับตามรัฐธรรมนูญ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Lasted Post

Related Post