DSI ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เผยแพร่: 18 พ.ค. 2566 11:47 น. ปรับรุง: 18 พ.ค. 2566 11:47 น. เปิดอ่าน 932 ครั้ง  
 

DSI ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ  ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน สังกัด กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในทุกมิติ และเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษา วิจัย ในประเด็นด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรได้รับตามรัฐธรรมนูญ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ