ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

published: 1/3/2567 17:15:07 updated: 1/3/2567 17:15:07 2824 views   TH
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post