(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ)

18/4/2557 15:33:46 376 views   TH
 

(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ)

Documents related