รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา


เปิดอ่าน 456

รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ศปพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามประกาศ ศปพ.จชต. ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ