รองผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียฝ่ายปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระชับความร่วมมือทุกมิติ


เปิดอ่าน 118
รองผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียฝ่ายปฏิบัติการ 
เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระชับความร่วมมือทุกมิติ
 
 
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนีล แกกัน (Mr. Neil Gaughan) รองผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Commissioner Operations, Australian Federal Police (AFP)) เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง) โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์) และเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการหารือด้วย
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีพลวัตที่เด่นชัดในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางคดีและวิชาการ และต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันต่อไป อาทิ ความร่วมมือด้านข่าวกรอง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาค (Regional Law Enforcement Cooperation)
 
ในปี พ.ศ. 2559 DSI และ AFP ได้ร่วมลงนามในเอกสารความตกลงที่สำคัญระหว่างกัน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce STORM)
 
ทั้งนี้ AFP เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาร่วม 40 ปี และมีความร่วมมือกับ DSI มาตั้งแต่ที่ DSI เริ่มก่อตั้งขึ้น และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันจะพัฒนาไปด้วยดีสืบไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ