ผู้แทนตำรวจม้าแคนาดา เข้าหารือผู้บริหาร DSI เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ


เปิดอ่าน 241
ผู้แทนตำรวจม้าแคนาดา เข้าหารือผู้บริหาร DSI เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอานิค เลอแคลร์ (Ms. Anik Leclerc) เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน แผนกตำรวจม้าแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police : RCMP) สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์) เพื่อเข้าแนะนำตัวและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งสองรายเข้ารับตำแหน่งใหม่ 
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษและ RCMP มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาโดยตลอด ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว การสืบสวนคู่ขนาน และการฝึกอบรม นอกจากนี้ RCMP ยังแจ้งว่ารัฐบาลแคนาดามีความห่วงกังวลในอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท อาทิ กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการลักลอบเข้าเมือง 
 
ฝ่าย RCMP ขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษสำหรับความร่วมมือที่ผ่านมา ในการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติ และ ยืนยันจะพัฒนาความสัมพันธ์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปในอนาคต และจะผลักดันบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษในกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศไทย (Foreign Anti Narcotic and Crime Community : FANC) ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ของ RCMP ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่มดังกล่าว

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ